ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม

โครงการนวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อยกระดับความสามารถดิจิทัล หัวข้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อต่อยอดการพัฒนาอาชีพ

โครงการนวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อยกระดับความสามารถดิจิทัล หัวข้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อต่อยอดการพัฒนาอาชีพ
วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 -1 ก.พ. 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 17201 ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์