รายละเอียด

 

ห้องปฏิบัติการ วินิตปัญญา 6 ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอน อบรมของหน่วยงานภายในและภายนอก ที่ต้องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการอบรม มีคอมพิวเตอร์ทั้งหมดจำนวน 40 เครื่อง พร้อมไมโครโฟนและเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง

คอมพิวเตอร์

Acer Veriton M460
Processor : Intel® Core 2 Duo Processor E8400
Memory : 2GB PC2-6400 800MHz DDR2
Hard drive : 320GB 7200RPM SATA
Graphics : Integrated Intel Graphics Media Accelerator X3100
CD and DVD drive : DVD-ROM, DVD Recordable
Networking : Integrated Intel® 82573L Gigabit (RJ-45 LAN connector)
Operating System : Windows 7 Professional 32
Monitor : Acer LCD 17″

ตารางการใช้ห้อง

{{ filters.options.label_toggle }}
{{filter.title}}

{{options.title}}