รายละเอียด

 

ห้องปฏิบัติการ วินิตปัญญา 8 ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอน อบรมของหน่วยงานภายในและภายนอก ที่ต้องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการอบรม มีคอมพิวเตอร์ทั้งหมดจำนวน 40 เครื่อง พร้อมไมโครโฟนและเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง

คอมพิวเตอร์

Dell OptiPlex GX620
Processor : Intel® Pentium® D Processor 940
Memory : 2GB PC2-6400 800MHz DDR2
Hard drive : 250GB 7200RPM SATA
Graphics : Intel® Graphics Media Accelerator 940GML
CD and DVD drive : DVD-ROM, DVD Recordable
Networking : Integrated Gigabit Ethernet
OS : Windows XP Professional 32
Monitor : Dell LCD Square 17″

ตารางการใช้ห้อง

{{ filters.options.label_toggle }}
{{filter.title}}

{{options.title}}