รายละเอียด

 

ห้องบริการอินเทอร์เน็ต ไอทีมอล์ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ด้านทิศตะวันออกในอาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นห้องสำหรับบริการอินเทอร์เน็ตให้ทั้งนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เปิดให้บริการ 8.30 น. – 16.30 น.

คอมพิวเตอร์

ThinkCentre M70e (type 0830)
Processor : Intel® Core 2 Duo Processor E7600
Memory : 4GB PC3-8500 1066MHz DDR3
Hard drive : 320GB 7200RPM SATA
Graphics : Integrated Intel Graphics Media Accelerator X4500
CD and DVD drive : DVD-ROM, DVD Recordable
Networking :Marvell 88E8057 PCI-E
Operating System : Windows 7 Professional 32
Monitor : lenovo LEN D186wA (18.5”)