ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงานวันนวมินทรมหาราช

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงานวันนวมินทรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดขึ้นโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.ณัฐพล แสนคำ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดร.ชาติวุฒิ ธนาจิรันธร รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์วราวุธ จอสูงเนิน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน พร้อมด้วย บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงานวันนวมินทรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ประกอบพิธีจุดเครื่องทองน้อย วางพานพุ่มดอกไม้สดสีเหลือง ถวายราชสักการะ วางพวงมาลา และอ่านคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร