ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม

คณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการ “มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีแล้วแบ่งปัน”

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 คณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการ “มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีแล้วแบ่งปัน” มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วย Covid-19 ในพื้นที่ศูนย์กักกันตัว (ตำบลร่อนทอง) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง