ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยบุคลากร จัดโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับสายวิชาการ ในวันที่ 23มิถุนายน 2558และบุคลาการสายสนับสนุนในวันที่24 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องหงส์พันธ์ อาคารนวัตปัญญา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ

เนื่องจากสำนักฯได้มีการดำเนินโครงการจัดหาซอร์ฟแวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์เพื่อการใช้งานขึ้นโดยมุ่งหวังจะเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นการไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการจัดหาซอร์ฟแวร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยซึ่งประกอบด้วย ระบบปฏิบัติการ วินโดวส์ 8.1 ซอร์ฟแวร์ไมโครซอร์ฟออฟฟิช 2013 ซอร์ฟแวร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน dream Sparkและ ออฟฟิช 365 เนื่องจากซอร์ฟแวร์ที่จัดหาเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด อีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อบุคลากรที่สามารถนำไปใช้การใช้งานและการเรียนการสอน ทางสำนักฯจึงได้จัดโครงการอบรม ประสิทธิภาพ ได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร โดยเนื้อหาเน้นเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าใจถึงคุณสมบัติของซอร์ฟแวร์ สามารถใช้งานซอร์ฟแวร์ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ