ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อรองรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย สำหรับเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อรองรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย สำหรับเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรรัมย์

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565  เวลา 8.00 – 17.00 น.  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อรองรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ณ ห้องปฏิบัติการหงส์พันธุ์ โดยมี ดร.ณัฐพล แสนคำ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายผู้ดูเเลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2565  โดยมี บุคลากรประจำศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เป็นวิทยากรในครั้งนี้

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดการพัฒนาเว็บไซต์จากพื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้งานจริง ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบสุขภาพเว็บไซต์โดยตรวจสอบ BackLink , Error Code , Page Error พร้อมทั้งชี้แจงเกณฑ์ในการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2565 เพื่อให้เครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการประกวดครั้งนี้