ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการฯ ร่วมจัดทำระบบจัดทำระบบยืนยันสิทธิ์ การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

สำนักวิทยบริการฯ ร่วมจัดทำระบบจัดทำระบบยืนยันสิทธิ์ และเปิดสายด่วนให้บริการนักศึกษาและผู้ปกครองในการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายช่วยเหลือภาครัฐร่วมกับมหาวิทยาลัย

ตามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ประกาศเรื่องลงทะเบียนแสดงความจำนงยืนยันเพื่อขอรับการเยียวยาลดค่าเทอม 50%  ผ่านช่องทาง http://oapr.bru.ac.th/2021/08/bru-50/

ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับนโยบายมหาวิทยาลัยให้พัฒนาระบบยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเว็บไซต์ https://rt.bru.ac.th และเปิดสายด่วนร่วมเพื่อให้บริการตอบปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการเข้าระบบและข้อมูลในระบบยืนยันสิทธิ์ ผ่านอีเมล brucallcenter@bru.ac.th ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2564  เป็นต้นมา ทางทีมงานสำนักวิทยฯ  ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้

หน้าจอระบบยืนยันสิทธิ์

บริการตอบคำถามผ่านอีเมล brucallcenter@bru.ac.th