ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการใช้งานแบบประเมินผลการทดสอบสมรรถนะ โครงการการจัดอบรมและสอบทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

 1. เข้าสู่ระบบการประเมิน https://ru.dlbaseline.com
 2. สมัครสมาชิก
  ให้นักศึกษากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และถูกต้อง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำกาส่งอีเมลล์เพื่อยืนยันการเข้าใช้งานระบบ ให้นักศึกษาเข้าอีเมลล์ที่ระบุ เพื่อทำการยืนยัน
  คลิกลิ้งก์ ยืนยัน
  ลิ้งก์จะพาเข้าสู่ระบบการทดสอบ ให้นักศึกษาเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลล์ และรหัสผ่านที่กำหนดไว้ตอนสมัครสมาชิก
  เมื่อเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว เลือกเมนู Digital literacy Test เพื่อเข้าสู่การทดสอบ

  จะพบกับแบบทดสอบ เลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดโดยคลิกที่หน้าคำตอบที่ต้องการเลือก
  เมื่อทำครบทุกข้อแล้ว กดปุ่มบันทึกแบบสอบถาม
  *หากทำไม่ครบทุกข้อ ระบบจะนำท่านกลับไปข้อที่ยังไม่ได้ทำ

  หลังจากบันทึกแบบสอบถาม ระบบจะทำการประมวลผลการสอบทันที โดยบอกเป็นสถานะ ผ่าน ไม่ผ่าน ระดับคะแนนที่ผ่านคือ 60% พร้อมทั้ง บอกคะแนนในแต่ละด้าน และดังภาพ