ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ ดร. ณัฐพล แสนคำ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระบบออนไลน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2563