ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งงดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งงดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงเว็บไซต์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากงานอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์จะดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าของตึกนวัตปัญญา ในวันที่ 3 พ.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 16.00 หรือจนกว่าการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าจะแล้วเสร็จ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ที่มา :