ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาปี 1

การอบรมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาปี 1 ระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์