ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบทักษะวัดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ประจำปี 2561

ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการสอบ เพื่อวัดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการสอบได้ออกมาแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ไฟล์แนบ