ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประเมินสมรรถนะด้าน Digital Literacy ด้วยข้อสอบ IC3 Digital literacy Certification

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประเมินสมรรถนะด้าน Digital Literacy ด้วยข้อสอบ IC3 Digital literacy Certification ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 25-26 ส.ค. 61 ภายใต้โครงการการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะ ความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยใบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล (IC3 Digital Literacy Certification) สนับสนุนโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน (TPQI)

IC3 Digital Literacy Certificate คืออะไร

IC3 Digital Literacy Certificate คือ การประเมินทักษะด้านการใช้ Digital Literacy โดยใช้มาตรฐานระดับสากลที่รับรองความรู้ ความสามารถในการใช้งานทักษะด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป อินเทอร์เน็ต และการจัดการกับระบบโครงข่ายระดับพื้นฐาน IC3 ก่อตั้งโดย Certiport ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับรองมาตรฐานกลางจาก Global Digital Literacy Council International (GDLC), American Council on Education’s College Credit Recommendation Service (ACE credit) และ The International Society for Technology in Education (ISTE)

IC3 Digital Literacy Certification เป็นประกาศนียบัตรที่ได้รับการยอมรับมากกว่า 135 ประเทศทั่วโลก มีศูนย์ 4 การทดสอบกระจายอยู่ 14,000 แห่ง บริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศได้นำการทดสอบดังกล่าวมาใช้ในการประเมิน สร้าง และให้การรับรองสมรรถนะการใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ของบุคคลและองค์กรให้ได้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

IC3 Digital Literacy Certification ได้รับการรับรองว่าเป็นมาตรฐานกลางจาก