ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดขึ้น

สำนักวิทยริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ” ด้วยการร่วมบริจาคหนังสือ อุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้าให้กับเด็กๆ ที่ขาดแคลนในจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาราลงกรณ์ บดิรทรเทพยวารกรู เจริญพระชนมายุ 66 พรรษา ได้ที่ห้องสำนักงาน อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 25 ก.ค. เวลา 9.00 – 17.00 น.