ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนอาจารย์ทุกคณะทุกสาขาวิชาร่วมจัดทำเว็บไซต์ส่วนบุคคลเพื่อใช้การเรียนการสอน

ขอเชิญชวนอาจารย์ทุกคณะทุกสาขาวิชาร่วมจัดทำเว็บไซต์ส่วนบุคคลเพื่อใช้การเรียนการสอนและการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษา รวมถึงเตรียมพร้อมขอนับเป็นภาระงานในการทำงานของแต่ละรอบปีการประเมิน

โดยสามารถสมัครขอใช้งานได้ http://gg.gg/webpersonals
และศึกษาได้จากคู่มือ http://arit.bru.ac.th/manual-service/

หรือสามารถติดสอบถามรายละเอียดได้ หรือสอบถามเพิ่มเติม 7902 , 7904 ติดต่อคุณฐาปรณ์ และคุณวีราพัชร์  ทางสำนักวิทยบริการฯ ยินดีมีทีมงานช่วยสอนการสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเอง