ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 12 – 15 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

12 มีนาคม 2561 – รายงานตัวบัณฑิต และซ้อมย่อยวันที่ 1 พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560

13-14 มีนาคม 2561 – ซ้อมย่อย วันที่ 2-3 พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560

13 มีนาคม 2561 – งานราตรีศรีราชพฤกษ์ 60

15 มีนาคม 2561 – ซ้อมใหญ่ พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560

18 มีนาคม 2561 – พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560