ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้ใช้งานระบบคลังข้อมูลผลงานวิชาการ BRU

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้ใช้งานระบบคลังข้อมูลผลงานวิชาการ BRU

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความประสงค์จะรวบรวมผลงานและผลผลิตจากงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากรนํามาจัดการและพัฒนาให้ระบบที่สามารถเก็บรักษาได้ในระยะยาวให้เป็นระบบคลังข้อมูลผลงานวิชาการ BRU เพื่อเผยแพร่ทั้งบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และบุคคลทั่วไป

คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากร ที่สนใจสามารถลงทะเบียนและรับสิทธิ์ในการใช้งาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. ลงทะเบียนและรับสิทธิ์ในการใช้งาน โดยกรอก E-Mail  ผ่าน http://dspace.bru.ac.th/xmlui/register
    **ใช้ E-Mail @bru.ac.th เท่านั้น
  2. ตรวจสอบ E-Mail และทำการคลิกลิ้งก์ ที่ระบบส่งมา

  3. กรอก รายละเอียด เพื่อสร้างข้อมูลส่วนตัว และคลิกปุ่ม Complete Registration
  4. สิ้นสุดขั้นตอนการสมัครในระบบ
  5. กรอกข้อมูลลงในเอกสารเพื่อแจ้ง Admin เพื่อจำแนกสิทธิ์การเข้าใช้งาน https://goo.gl/BZKHaU