ข่าวสาร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่องานวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา...

ไมโครซอฟท์ออกประกาศแจ้งเตือนความปลอดภัยหมายเลข 4025685 ปล่อยแพตช์ความปลอดภัยระดับวิกฤติ 14 รายการและระดับสำคัญอีก...